Add Your Headijzhzhzjnztbhtbhthbtbng Text Hereyxcy&xcv&yv
vy&xycvx&y

xcvbxcbvxcy
xcvbxcv


Bilingválne triedy ZŠ Gercenova

Spojená škola Svätej Rodiny - Základná škola, Gercenova 10, Bratislava v spolupráci s občianskym združením Angličtina - ZŠ Gercenova ponúka anglické bilingválne triedy od v 1. ročníka. Ponúkame 6 vyuč. hodín angličtiny za týždeň vedených anglickými lektormi. Program 6-tich hodín angličtiny za týždeň v anglickej triede sa skladá z:Povinné vyučovanie - 2 hodiny/týždeň

V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote.
Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press.

Pozrite si vzorové strany kníh: Incredible English.

CLIL metóda - 4 hodiny/týždeň

Intenzívny prístup v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika, náboženstvo, prírodoveda, výtvarná výchov a hudobná výchova. Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.

Dôležité informácie:

¦ Až 6 hod. / týždeň s anglickým lektorom.
¦ Učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).
¦ Program osvedčene beží na ZŠ Stupava už 3 roky.
¦ Kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
¦ Deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
¦ Neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
¦ Anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.
¦ Deti budú zaradené do poradovníka podľa toho, ako sa rodičia
prihlásia. V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom
prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail:

gercenova@elitenglish.sk

Bilingválne triedy ZŠ Gercenova

Spojená škola Svätej Rodiny – Základná škola, Gercenova 10, Bratislava v spolupráci s občianskym združením Angličtina – ZŠ Gercenova ponúka anglické bilingválne triedy od v 1. ročníka. Ponúkame 6 vyuč. hodín angličtiny za týždeň vedených anglickými lektormi. Program 6-tich hodín angličtiny za týždeň v anglickej triede sa skladá z:

Povinné vyučovanie – 2 hodiny/týždeň


V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote.
Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press.

Pozrite si vzorové strany kníh: Incredible English.

CLIL metóda – 4 hodiny/týždeň

Intenzívny prístup v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika, náboženstvo, prírodoveda, výtvarná výchov a hudobná výchova. Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.

Dôležité informácie:

¦ Až 6 hod. / týždeň s anglickým lektorom.
¦ Učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).
¦ Program osvedčene beží na ZŠ Stupava už 3 roky.
¦ Kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
¦ Deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
¦ Neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
¦ Anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.
¦ Deti budú zaradené do poradovníka podľa toho, ako sa rodičia
prihlásia. V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom
prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail:

gercenova@elitenglish.sk